วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 โชว์พลังเสียงวัดบางปิ้ง by น้าหนุ่มคาร์ออดิโอ

000_resize 001_resize
002.1_resize002.2_resize 003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize