วันที่ 5 มีนาคม 2559 การอบรมเครื่องเสียงรถยนต์ ครั้งที่ 10 Ear Training

IMG_3550_resize