วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแคมอเตอร์โชว์ครั้งที่2และครบรอบสามปีชมรมดังแบบพอเพียง By ลิงน้อย