วันที่ 11 มีนาคม 2559 โชว์พลังเสียงตลาดไนท์เคิร์ฟ เพิ่มสิน 3 by โรมคาร์ออดิโอ ดีเจวุฒิ & ดีเจพีส

0000_resize

0001.1_resize0001.2_resize 0002.1_resize 0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize