วันที่ 8 เมษายน 2559 OTOP มินิหนองแคมอเตอร์โชว์ by โน๊ต LED

000_resize

001_resize

002.1_resize002.2_resize 003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize