วันที่ 9 เมษายน 2559 แมงหวี่ซาวด์มอเตอร์โชว์ ณ ลานปตท.นิมิตใหม่ 62 by ดีเจโอแปดริ้ว

000_resize 001_resize 002_resize

 

003.1_resize003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize