วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ยกดก โชว์พลังเสียงร่วมทำบุญ ณ สนามกีฬากลางหนองแค

0000_resize

0001_resize

0002.1_resize0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0007.1_resize 0007.2_resize