วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 มิตติ้งครบรอบ 2 ปี กลุ่มคนรักเครื่องเสียงนวนคร 2014 เพื่อนพ้องน้องพี่ มิตรภาพไร้สังกัด & Climax

0000_resize

0001.1_resize0001.2_resize 0002.1_resize 0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0007.1_resize 0007.2_resize 0008.1_resize 0008.2_resize