วันที่ 3 มิถุนายน 2559 มิตติ้ง ทีม Climax ณ ซอยมิตซู by ดีเจเอฟ‏

รูปเด่น 01_resize รูปเด่น 02_resize