วันที่ 6 มิถุนายน 2559 Harber Motor Show 2016 by สองอิเลคทรอนิคส์

001_resize 002_resize003.1_resize003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize