วันที่ 5 มิถุนายน 2559 3K CAC SPL 2016 สนาม 2 ณ สนามพีระเซอร์กิต

0001_resize

0002_resize 0003_resize 0004_resize

0005.1_resize0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize