วันที่ 11-12 มิถุนายน งานบุญบั้งไฟ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

00000_resize

001_resize002_resize 003_resize 0004_resize

 

 

00001_resize 00002_resize 00003_resize 00004_resize

005.1_resize005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize

00005.1_resize00005.2_resize 00006.1_resize 00006.2_resize 00007.1_resize 00007.2_resize 00008.1_resize 00008.2_resize 00009.1_resize 00009.2_resize