วันที่ 15 มิถุนายน 2559 Climax ทีม ณ เทศบาลพระอินทร์ราชา

IMG_8401_resize IMG_8459_resize IMG_8464_resize