วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 อัพเกรดซาวด์บางใหญ่ทำบุญร้านใหม่ by เสี่ยท๊อป

0001

0002_resize 0003_resize 0004_resize 0005_resize0006.1_resize0006.2_resize 0007.1_resize 0007.2_resize0008.1_resize 0008.2_resize 0009.1_resize 0009.2_resize 0010.1_resize 0010.2_resize 0011.1_resize 0011.2_resize 0012.1_resize 0012.2_resize 0013.1_resize 0013.2_resize 0014.1_resize 0014.2_resize
0015.1_resize  0015.3_resize
0016.1_resize 0016.2_resize 0016.3_resize 0017.1_resize 0017.2_resize 0017.3_resize 0018.1_resize 0018.2_resize 0018.3_resize 0019.1_resize 0019.2_resize 0019.3_resize

0020.1_resize 0020.2_resize
0015.2_resize0020.3