วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เซอร์กิตทีม ณ ไทยยางยนต์ จันทบุรี

001_resize002_resize

003.1_resize003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize