วันที่ 3 กันยายน 2559 เซอร์กิตทีม@พนมแดร็กเรซซิ่ง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

01_resize

02.1_resize 02.2_resize 03.1_resize 03.2_resize 04.1_resize 04.2_resize 05.1_resize 05.2_resize 06.1_resize 06.2_resize 07.1_resize 07.2_resize 08.1_resize 08.2_resize 09.1_resize 09.2_resize 10.1_resize 10.2_resize

11.1_resize11.2_resize 11.3_resize