วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 3K CAC SQLV & SPL ณ สนามพีระฯ

0000_resize0001_resize 0002_resize 0003_resize

 

0004.1_resize0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize