24 มีนาคม 2560 USACI & dB Drag Racing และโชว์พลังเสียงโดยทีมสหาย @ อุทัยธานี

utai20001_resize0002.1_resize 0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0007.1_resize 0007.2_resize 0008.1_resize 0008.2_resize 0009.1_resize 0009.2_resize 0010.1_resize 0010.2_resize