วันที่ 26 มิถุนายน 2560 มอเตอร์โชว์ ตาคลีคลับ ครั้งที่ 1 by ช่างแบงค์คาร์ออดิโอ ตาคลี

0000_resize

0001.1_resize 0001.2_resize 0002.1_resize 0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0007.1_resize 0007.2_resize 0008.1_resize 0008.2_resize 0009.1_resize 0009.2_resize 0010.1_resize 0010.2_resize 0011.1_resize 0011.2_resize 0012.1_resize 0012.2_resize 0013.1_resize 0013.2_resize