วันที่ 2 กันยายน 2560 Night Race Car Audio Competition ณ สนามเรซซิ่งแดร็ก คลอง 14

0000_resize
0001.1_resize 0006.2_resize 0001.2_resize 0002.1_resize 0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize