วันที่ 27 กันยายน 2560 เพื่อนช่วยเพื่อน(โก้คาร์ออดิโอ ลำลูกกาคลอง 2) ณ ตลาดโค้งคลอง

000_resize

001.1_resize 001.2_resize 002.1_resize 002.2_resize 003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.1_resize 009.2_resize 010.1_resize 010.2_resize 011.1_resize 011.2_resize