วันที่ 28 กันยายน 2560 AUTO SHOW #19 ณ อยุธยาซิตี้ปาร์ค by แจ๊ค เอ็นเคคาร์ออดิโอ & ป๋ายนต์

001_resize002_resize
003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.1_resize 009.2_resize 010.1_resize 010.2_resize 011.1_resize 011.2_resize 012.1_resize 012.2_resize 013,1_resize 013.2_resize 014.1_resize 014.2_resize