วันที่ 1 ตุลาคม 2560 FRANK SUPER dB Challenge ณ ตลาดชัชวาลคลอง 7 ลำลูกกา

000_resize001_resize

002.1_resize 003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.2_resize