วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สาธิตจุฬาแรลลี่ LET’S DANCE LET’S RALLY กรุงเทพฯ-พัทยา

000_resize

001.1_resize 001.2_resize002.1_resize 002.2_resize 003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize