วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 FRANK SUPER dB Challeange ณ ตลาดสดลาดหลุมแก้ว

0000_resize

0001_resize

0002.1_resize 0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0007.1_resize 0007.2_resize 0008.1_resize 0008.2_resize