วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 FRANK SUPER dB Challeange ณ ตลาดสดลาดหลุมแก้ว

0000_resize

0001_resize

0002.1_resize  0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0007.1_resize 0007.2_resize 0008.1_resize 0008.2_resize 0009.1_resize 0009.2_resize 0010.1_resize 0010.2_resize 0011.1_resize 0011.2_resize 0012.1_resize 0012.2_resize 0013.1_resize 00 13.2_resize