วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 หนาวนี้ที่มอนเทอเรย์ by ดีเจตุ้ย

0000_resize

0001.1_resize 0007.2_resize 0001.2_resize 0002.1_resize 0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0007.1_resize