วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 FRANK SUPER dB Challenge Final ณ ตลาดลาดหลุมแก้ว

0001_resize0002_resize0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0007.1_resize 0007.2_resize 0008.1_resize 0008.2_resize 0009.1_resize 0009.2_resize