วันที่ 17 ธันวาคม 2560 รวมพลัง 800,000 วัตต์ เปิดตัวชมรม CAA @ตลาดเครื่องบิน นครปฐม

000_resize001_resize002.1_resize 002.2_resize 003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.1_resize 009.2_resize 010.1_resize 010.2_resize 011.1_resize 011.2_resize