วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 LEO FAST SUPER dB Final ณ โรงเกลือมาร์เก็ต นวนคร

00_resize01_resize02.1_resize 02.2_resize 03.1_resize 03.2_resize 04.1_resize 04.2_resize 05.1_resize 05.2_resize 06.1_resize 06.2_resize 07.1_resize 07.2_resize 08.1_resize 08.2_resize 09.1_resize 09.2_resize 10.1_resize 10.2_resize 11.1_resize 11.2_resize 12.1_resize 12.2_resize 13.1_resize 13.2_resize 14.1_resize 14.2_resize 15.1_resize 15.2_resize 16.1_resize 16.2_resize 17.1_resize 17.2_resize 18.1_resize 18.2_resize 19.1_resize 19.2_resize 20.1_resize 20.2_resize 21.1_resize 21.2_resize