วันที่ 18 มกราคม 2561 ตลาดนัดเปิดท้ายคลองถม 2 ซอย 12 พัฒนานิคม by ดีเจสัญชัย

0001_resize0002_resize0003_resize0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0007.1_resize 0007.2_resize 0008.1_resize 0008.2_resize 0009.1_resize 0009.2_resize 0010.1_resize 0010.2_resize 0011.1_resize 0011.2_resize