วันที่ 17 มิถุนายน 2561 มิตติ้งครบรอบ 4 ปีร้านยอดเพาเวอร์ออดิโอ ณ ตลาดพระรูปคลอง 2