วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 LEO FAST SUPER dB @ ตลาดนัดจตุจัก บ้านฉาง ระยอง