วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มินิมอเตอร์โชว์ บ้านโพธิ์ by ดีเจโอแปดริ้ว