วันที่ 1 กันยายน 2561 ksme Carelorful Rally @ ไมด้า รีสอร์ท