วันที่ 8-9 กันยายน 2561 SUPER BASS THAILAND สนาม 4 @ สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนล