วันที่ 22 กันยายน 2561 ESQL ESPL & SQ Thailand Round 1 @ Brio