วันที่ 23 กันยายน 2561 ESQL ESPL & SQ Thailand Round 1 @ Brio