วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ชมรม CAA & ศิลปิน ไท ธนาวุฒิ @ ตลาดเซฟวัน