วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ชมรม CAA แข่งรุ่นตีตู้ @ ตลาดเซฟวันนครราชสีมา