วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ESQL ESPL & SQ Thailand Round 2 ณ ตลาดเซฟวัน นครราชสีมา