วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 SUPER BASS THAILAND สนาม 5 ณ สนามพีระฯ