วันที่ 11 พฤศิกายน 2561 เซอร์กิตทีม บ้านหนองสลุด อ.มะขาม จ.จันทบุรี