วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 Emma Asia – Thailand Final 2018 @ ตลาดเซฟวัน นครราชสีมา