วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 Nakamichi dsp Training by เฮียเล็ก แชมป์อิเล็คโทรนิคส์ ณ สวนอาหารเรือนไม้