วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 SATIT CHULA INFINITE FAME RALLY 2018 กรุงเทพฯ-พัทยา CENTARA GRAND