วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วัดโบสถ์ฯ อ่างทอง by ดาบสายชล