วันที่ 9 ธันวาคม 2561 SUPER BASS THAILAND Final 2018 ณ สนามบุรีรัมย์