วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 สหาย RTA Contest ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อวัดป่ามื่น