วันที่ 21 ธันวาคม 2561 Nakamichi Car Audio Technical Seminar